UPS obniża dopłatę paliwową

Wszystkie Usługi Krajowe i Międzynarodowa Usługa typu Standard
Przed 2 Październik 2011: 8,50%
Ważne od 3 Październik 2011: 8,00%

Wszystkie Międzynarodowe Usługi Express i Expedited
Przed 2 Październik 2011: 17,50%
Ważne od 3 Październik 2011: 17.00%


Dodaj komentarz