DwiePaczki nie przyjmują nowych zleceń

“Informujemy, że z dniem 30.04.2013 firma Dwiepaczki zaprzestała przyjmowania nowych zleceń na usługi kurierskie, wszystkie przyjęte zlecenia zostaną zrealizowane. We wszelkich sprawach prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej”

Taki komunikat znajdujemy na głównej stronie serwisu DwiePaczki.pl – jednego z pierwszych, a swego czasu również jednego z największych serwisów typu broker kurierski.  Z kolei w sekcji aktualności znajdujemy komunikat spółki, która zarządza serwisem:

“Informujemy, że w firmie Dwiepaczki trwa reorganizacja. Podjętych został szereg działań naprawczych,
mających za zadanie usprawnienie procesów wewnątrz organizacji. Jednocześnie informujemy, że Zarząd
prowadzi rozmowy ze wszystkimi Wspólnikami w uzgodnienia strategii na rok 2013 i 2014.
W zawiązku z zaistniałą sytuacją mogą wystąpić opóźnienia w zwrotach za przesyłki pobraniowe.
W tej sprawie prosimy o kontakt na specjalny adres mailowy: cod@dwiepaczki.pl lub za pośrednictwem poczty
na adres korespondencyjny spółki.”

 

 


Dodaj komentarz